Afgekeurde elektrische installatie

Bij de ver- en aankoop van een woning moet er een keuringsverslag worden voorgelegd. Of de installatie nu goedgekeurd is of niet maakt niet uit voor de verkoop. De nieuwe eigenaar heeft dan een kleine indicatie van de status van de installatie.

De meest voorkomende opmerking op een keuringsverslag is dat er geen eendraadschema en situatieschema aanwezig zijn. Zonder deze schema's kan de keurder geen goede keuring uitvoeren en is de elektrische installatie niet conform.

Problemen met de keuring die we het meeste tegenkomen

Het eendraadschema ontbreekt (art. 16 AREI)
Het situatieschema ontbreekt (MB27/7/1981)

Situatieschema en eendraadschema moeten getekend worden. Als er geen gegevens van de installatie zijn moet deze volledig uitgemeten worden.

Bekijk het artikel in de blog

 

De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn onvolledig (art. 72 AREI)

De inkomende leidingen van de gas- en de wateraansluiting moeten verbonden worden met de hoofdaardingsklem.
Ook de hoofdleidingen aangesloten aan de centrale verwarming moeten geaard worden.

 

Meetklem in aardgeleider is niet aanwezig, of is moeilijk bereikbaar (AREI art. 15.01, 70.05)
De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding is groter dan 100 (AREI art. 86.01, 86.07)

De waarde van de aarding moet liefst onder de 30 Ohm liggen. Als deze hoger is dienen er aardingspennen te worden bijgeplaatst.

Bekijk het artikel in de blog

 

Een keuring kan pas goed worden uitgevoerd als er plannen aanwezig zijn. Tijdens het uitmeten van de installatie en het opstellen van de schema's kunnen er nog gebreken naar boven komen die niet op het keuringsverslag vermeld staan.

Wij zorgen ervoor dat uw installatie conform met de wetgeving is zodat de installatie gekeurd kan worden.

Tekenen eendraadschema en situatieschema

 

Het verloop van afspraak tot afwerking

1. U maakt een afspraak via het contactformulier

2. Wij komen bij u de situatie bekijken

3. U krijgt van ons een duidelijke offerte zonder verdere verplichtingen

4. Als u er een goed gevoel mee heeft keurt u de offerte goed

5. De werken worden in samenspraak met u ingepland

6. Alles wordt volgens de offerte en de gemaakte afspraken uitgevoerd